Primerna lega

Primerna lega

Primerna lega rebule v Sloveniji

Rebula najbolje uspeva na višjih, soncu izpostavljenih, toplih, južnih in zahodnih legah. Rada ima zračna, lapornata, flišna, lahko tudi kamnita tla, ki so običajno sušna. Poznamo jo kot sorto, ki med primorskimi sortami najbolje prenaša sušo. Ni občutljiva na burjo in veter, v stoletjih se je izjemno prilagodila na naravne danosti Goriških Brd in Vipavske doline.